Flere blokader af boreplads til skifergas i påsken

Totals manglende overholdelse af de meddelte vilkår i forbindelse med tilladelse til efterforskningsboring efter skifergas fik 20 aktivister mod skifergasudvinding i Danmark til at blokere for 3 lastbiler, der var på vej ind på borepladsen tidlig søndag morgen, den 5. april.

Det står tydeligt i Frederikshavn Kommunes vilkårene i tilladelsen, der er meddelt til Total, den 22. juni sidste år: ” Selve borearbejdet kan foregå døgnet rundt alle ugens dage. Øvrige aktiviteter i denne fase skal dog forgå i perioden mandag-fredag 07-18 samt lørdag 07-14”.

Efter 1½ time blev blokaden opløst af Politiet.

Totals manglende overholdelse af vilkårene for efterforskning er blevet anmeldt til Frederikshavn Kommune og politiet uden resultat.

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside skriver Christian Roslev, direktør for det tekniske område i Frederikshavn Kommune: “Der gælder to sæt spilleregler i forbindelse med prøveboringer efter skifergas. Det ene sæt regler gælder i selve anlægsfasen af selve pladsen. Et andet sæt spilleregler gælder for selve boreperioden.” Hans forsøg på at tolke vilkårene i VVM-tilladelsen til fordel for Total viser, at Frederikshavn kommune ikke er interesseret i at varetage sin tilsynspligt neutralt. Den udlægning deles af Anne-Marie Kristensen, der bor ved siden af borepladsen. Hun oplever, at alle henvendelser om uregelmæssigheder preller af på kommunen.

Kampen mod udvinding af skifergas er kun lige begyndt. De første aktivister fra resten af landet er netop ankommet. Initiativet ”Bloker Boretårnet” har indkaldt til aktioner mod Total i den kommende uge, hvor aktivister fra hele landet opfordres til at tage til Nordjylland. På initiativets hjemmeside hedder det: ”Vi indkalder til blokering af Totals arbejde i Nordjylland med civil ulydighed, fordi konsekvenserne ved at lade være er for store. Vi kan ikke tillade, at Total åbner muligheden for udvinding af skifergas i Danmark. Læserbreve, høringssvar og demonstrationer er åbenbart ikke nok. Hvis politikerne ikke er villige til at tage det eneste acceptable valg og stoppe al yderligere udvinding af fossil energi, må vi i stedet blokere for, at det kommer til at ske,” skriver Winston Nielsen fra Bloker Boretårnet.

Anne-Marie Kristensen: ”Det er dejligt at se, at folk fra flere dele af landet bakker op om blokaden og vi ser frem til at endnu flere ankommer i næste uge.”