Fin deltagelse i mødet om vindmøller på land

Torsdag, den 8. juni, deltog 35 i et møde om vindmøller på land på Brønderslev Bibliotek. ”Vi er godt tilfreds med fremmødet”, siger Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening.”
Vi havde gerne set flere af de borgere, der kun tilkendegiver deres mening om vindmøller i meningsmålinger, hvor der heldigvis er stor opbakning til landvindmøller, som for os er en vigtig del af frigørelsen fra kul, olie og naturgas”.

Nogle af de fremmødte deltagere var fra Aså. De stillede mange spørgsmål til borgmester Mikael Klitgaard, om byrådets godkendelse af 5 nye vindmøller nordvest for Aså. De mente, at byrådet, trods anbefaling fra Miljøministeren om at fortsætte, skulle have udskudt behandlingen, indtil der var klarhed om en EU doms retsvirkning på den danske vindmøllebekendtgørelse.

Henrik Vinther fra VidenOmVind fortalte om love og regler. Blandt andet sagde han, at der er en række gener ved at være nabo til vindmøller. Han fortalte om flere videnskabelige rapporter alle er kommet frem til samme resultat, ”at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for helbredsrelaterede følgevirkninger”.

Han var spændt på, men overbevist om, at Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse, som kommer sidst på året, vil komme til samme resultat.
Projektudvikler Niels Mejlholm fra Dansk Vindenergi sagde, at vi fremover vil se mange udskiftningsprojekter, fordi vindmøllerne er blevet meget større. En moderne 3 MW vindmølle har typisk en årlig produktion på ca. 10.000.000 kWh. “Møllen sparer årligt miljøet for 100 lastbiler fyldt med 30 ton kul”, sagde han.

Brønderslev Kommune har rejst mange vindmøller, men der er også mange projekter, der er blevet afvist. “Vi politikere taler sammen på tværs af partierne og gør det så godt vi kan”, sagde Mikael Klitgaard. Det er vanskeligt at sætte tal på, hvor meget vindmøllerne betyder økonomisk for kommunen, men at de har en betydning var han overbevist om. Mange Brønderslev borgere arbejder med at producere dele til vindmøllerne hos Siemens vingefabrik i Aalborg og hos Brønderslev virksomheden Cubik, der bygger moduler til eltavler.