Første folkemøde om natur i Hirtshals

På Naturmødet i Hirtshals, den 26. – 28. maj 2016, er der mulighed for at møde forskellige organisationer på 25 stande på havnen og deltage i næsten 100 aktiviteter og debatter.

Det bliver Hjørrings borgmester, Arne Boelt, der åbner naturmødet torsdag kl. 14.

En af de 25 stande på havnen er bemandet af lokale borgere, der siger nej til skifergas.
Under naturmødet vil der igen være mulighed for at komme og synge de mange kære sange, der var en del af sammenholdet ved borepladsen i modstanden mod Totals efterforskning efter skifergas.

Siden Total og Nordsøfonden lukkede deres boreaktiviteter ved Dybvad, har de været tavse omkring resultaterne fra deres efterforskningsboring. Den 5. juni udløber deres licens, der dog kan forlænges op til 30 år, hvis de ønsker at prøvebore andre steder i Vendsyssel.

Skifergas modstanderne vil på Naturmødet sætte fokus på den videnskabelige udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Den videnskabelige udredning indeholder også en screening af de risici og farer, der kunne være forbundet med skifergasindvinding i Danmark. I udredningen identificeres 36 farer og risici. I 10 tilfælde er vidensniveauet vurderet at være tilstrækkeligt i dag. I 12 tilfælde er det ønskværdigt med mere viden og i 14 tilfælde er mere viden afgørende nødvendig. I den forbindelse er der lavet en række plancher.

Skifergas modstandernes stand på folkemødet har åbent med sang og debat følgende dage:

  • Torsdag, den 26. maj, kl. 16-19, med fællessang kl. 16.30.
  • Fredag den 27. maj, kl. 10-18. Fra kl. 13 til kl. 14 er der panelmøde med emnet ”skal fremtiden være fossil eller ej”. Deltagerne er Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet, Per Clausen, Enhedslisten og Torsten Gejlfra Alternativet. Kl. 15 og en time frem bliver der sat fokus på emnet ”Kan skifergas være miljømæssigt forsvarligt?” Her deltager politikerne Pia Olsen Dyhr SF, Lasse P. N. Olsen Enhedslisten og Christian Poll fra Alternativet. Kl. 16.30 er der fællessang.
  • Lørdag den 28.maj, kl. 10-18. Kl. 15 er der fællessang.

Ved at gå ind og hente Naturmødets program kan besøget planlægges. Her kan hele programmet for naturmødet ses: Program for naturmødet

Den videnskabelige udredning kan læses her: Den videnskabelige udredning