Greenpeace-aktion fra boretårnets top: Totals skifergas-plan gambler med drikkevandet

20 Greenpeace-aktivister har netop krydset hegnet til borepladsen i Dybvad, hvor energiselskabet Total vil begynde Danmarks første prøveboring efter skifergas.

Fire af dem er klatret til tops i boretårnet, der er lige ved at være klar til at bore.

De trænede klatrere befinder sig nu i ca. 45 meters højde for at bremse Total i den sidste vitale opsætning af tårnet for at sende en kraftig appel til de politiske beslutningstagere. På banneret og aktivisternes tøj står der ”Stop Fracking”.
Aktivisterne har planer om at blive længe, og deres fredelige protest slutter sig til de mange lokale demonstrationer og blokader, der har sat Dybvad og skifergassen på det miljøpolitiske Danmarkskort.

”Der er en lokal bekymring i befolkningen i Nordjylland, men også en stærk og stædig kampgejst for at få stoppet den tykhovedede plan om, at Danmark skal være testlaboratorium for Totals gambling med drikkevandet og naturen. Totals plan om at pumpe kemikalier ned i Danmarks undergrund, kan forurene noget, vi ellers kan være stolte af: Vores rene grundvand, der kan tappes direkte og ufiltreret fra hanen. Det skal vi kæmpe for at bevare,” siger Helene Hansen, Greenpeace-aktivist, kort inden klatreturen.
Total kan ikke udføre den såkaldte fracking i sit eget hjemland, Frankrig, for her er det forbudt, ligesom i Skotland, Bulgarien, USA’s delstat New York og senest delstaten Maryland.

Den risikable udvindingsmetode, hvor der pumpes en blanding af sand, 10-20 mio. liter vand og 50-70 tons kemikalier ned per boring, kan blive en realitet, der berører 12 procent af Danmarks areal, hvis ikke politikerne ikke siger nej til planerne om at fracke skifergas. Totals plan medfører hundredvis og i værste fald tusindvis af boringer.

Miljøministeren skal stoppe planerne om at fracke skifergas nu, inden det er for sent. Skifergas er skadeligt for klimaet, unødvendigt for energiforsyningen og truer vores grundvand.

”Det virker desværre til, at regeringen og miljøministeren er gået i flyverskjul om konsekvenserne ved at udvinde skifergas. Udvinding af skifergas vil være en alvorlig plet på Danmarks klima-førertrøje, som vi ellers er kendt for i resten af verden. Skifergas er et fossilt brændsel, der på grund af metan-udslip ved udvindingen, kan svine lige så meget som olie og kul. Herudover kan fracking-kemikalier virke hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og give barnløshed hos folk i lokalområderne. Det er tid til at komme til fornuft og sige nej til fracking,” siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder fra Greenpeace.

Total har også licenser til prøveboringer i Nordsjælland, og her har bl.a. et enigt byråd i Furesø Kommune rettet en fælles appel til miljøministeren om at sige nej til udvinding af skifergas. Nu arbejder de på at få andre nordsjællandske kommuner på som medunderskrivere af brevet.

Fotos fra aktion aktionen kan hentes her (http://bit.ly/1D4KMgg) (opret profil og download).

Læs den nylige ”Greenpeace-rapport: Fornuft eller fracking. En opsamlende rapport om erfaringerne med skifergas i udlandet.”

Kontakt
Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace – tilstede i Dybvad. Mobil: 2810 9053
Poul Bonke Justesen, kommunikationsmedarbejder, Greenpeace. Mobil: 3337 6399 (også for interview med Helene Hansen).

Kilde: Greenpeace – Pressemeddelelse, Dybvad, Nordjylland den 13. april 2015.
Hentet fra greenpeace.org/danmark