Mød Vendsyssel Energi- og Miljøforening til Skovens Dag i Vestbjerg den 1. maj fra kl. 10 – 16

Skovens Dag holdes hos Ideon bageri, butik og savværk, Søhusevej 46, 9380 Vestbjerg

Hos Vendsyssel Energi- og Miljøforening er der mulighed for at komme i dialog om brændefyring, få gode råd om anskaffelse af brændeovn, brænde- og træpillefyr. Endvidere giver vi gode råd om energibesparelser generelt.

Derudover kan vores CO2 meter prøves.

På pladsen i Hammer Bakker vil der være træfældning, demonstration af savværk og forskellige boder med salg af økologiske grøntsager, honning, udplantningsplanter, træskærearbejde, mv. I Caféen serveres der kaffe og bagværk, samt andre økologiske lækkerier.

Se kørsesvejledning her: Ideon Skovbutik

Læs mere om vores fokus på skoven som leverandør af bæredygtig energi

Skovene er byens grønne lunge, hvor træerne sammen med andre grønne planter via fotosyntese optager kuldioxid og udskiller ilt, der udveksles i vores lunger, hvor vi optager ilten og udskiller kuldioxid.

Skoven er efter direkte brug af sol og vind, et af verdens mest klima- og miljøvenlige råstof. Det er bedst at udnytte træets energi i store centrale anlæg, hvor der høj udnyttelse og er et lille udslip af forurenende partikler.

Men brændefyring i private boliger uden for fjernvarmeområderne er også et godt og billigt alternativ til især dårligt isolerede boliger med oliefyr.

Brænde og træpiller er ikke 100 procent CO2-neutralt, fordi der bruges fossilt brændstof til at fælde og transportere træ. Men CO2-udslippet fra træproduktion er langt mindre end CO2-gevinsten ved at fælde og bruge træet i stedet for fossile energikilder.

Gevinsten for klimaet kommer, når træet bliver brændt i stedet for at rådne. Ved at brænde træ kan man udnytte træets energiindhold og undgå at hente energi og kulstof op fra jorden med kul, olie og gas. Og man undgår at belaste atmosfæren med CO2 som ikke allerede indgår i planternes CO2-kredsløb.

Den grundlæggende forudsætning for træets CO2-neutralitet er at skovarealet bevares, og at der ikke fældes mere træ i skovene end den løbende tilvækst. Denne forudsætning er opfyldt i Danmark og Europa.

Stof til eftertanke

En dansker udleder i gennemsnit cirka 10 ton CO2 om året. Et hugstmodent træ indeholder i gennemsnit 5 ton CO2. Meget forsimplet kan man sige, at vi hver især skal plante to træer om året, for at være CO2-neutrale. Dog: Der skal plantes en del træer for at få et stort og hugstmodent træ ud af det.
Kilde: Skovforeningen.dk