Solvarmeanlæg flytter grænser

I Silkeborg er verdens største solfangeranlæg blev sat i drift lige før årsskiftet. Et noget mindre og helt anderledes anlæg baseret på soltrug er ligeledes igangsat i Brønderslev.

Solvarmeanlægget i Brønderslev er Danmarks største med parabolske soltrug.

Solvarmeanlægget i Silkeborg er opført med traditionelle plane solfangere. I Tårs er der i 2015 opført et kombineret anlæg, hvor de plane solfangere forvarmer vandet og soltrugene hæver temperaturen til et højere niveau, der kan bruges i fjernvarmenettet.

Solvarmeanlægget i Silkeborg vil fremover levere 20 % af varmeproduktionen hos Silkeborg Forsyning.

Med solvarmeanlægget slipper fjernvarmeforbrugerne i Silkeborg for fremtidig varslet stigning på varmeregningen, når en støtteordning for kraftvarmeanlæg bortfalder med udgangen af 2018. Samtidig er anlægget første led i at opfylde Silkeborg Kommunens målsætning om udelukkende at producere CO2-neutral varme i 2030.

Byggeriet blev påbegyndt i maj, og anlægget stod færdigt ved årsskiftet. I den periode har 445 lastbiler fyldt med 12.436 solfangere med et samlet areal på 156.694 m2 kørt fra Arcon-Sunmarks fabrik i Skørping til Sejling Hede nord for Silkeborg, hvor anlægget er opstillet. 

På en god og solrig sommerdag, og dem kommer der forhåbentlig mange af, vil der ifølge virksomheden løbe 2,7 millioner liter vand gennem anlægget i timen. Der forventes en årlig produktion på ca. 80.000 MWh, som kan dække et årligt varmeforbrug i 4419 gennemsnitshusstande. 

Varmen fra solfangerne føres ind i vekslerbygningerne og derfra sendes den vedvarende energi videre i en transmissionsledning frem til kraftvarmeværket, hvor varmen enten lagres i akkumuleringstanke eller sendes direkte ud til varmeforbrugerne.

Solvarmeanlægget i Brønderslev består af 40 rækker af 125 meter parabolske trug med et belysningsareal på 26.929 m2. De parabolske trug indsamler og fokuserer solens stråler mod et rør med olievæske i. Den koncentrerede solenergi opvarmer væsken til 330 °C. Det helt nye ved anlægget i Brønderslev er, at solen ikke udelukkende leverer varme, men også medvirker til at drive en el-turbine på det nye flisfyret kraftvarmeværk, som er ved at blive opført.

Solvarmeanlægget forventes at yde ca. 16.000 MWh årligt. Heraf vil ca. 3.000 MWh være leveret som elektricitet og 12.000 MWh som fjernvarme. Anlægget dækker et areal på 9 ha. og er leveret af Aalborg CSP.

Med det nye anlæg forventer Brønderslev Forsyning at kunne imødegå den stigning i varmeprisen, som ellers måtte forudses i 2019 som følge af bortfald af tilskud.

Tidligere har solvarmeanlæggene i Marstal, Dronninglund og senest Vojens også været verdens største anlæg.

Læs her om solvarmeanlægget i Tårs.

Se princip skitse af anlægget i Brønderslev her.

Læs her mere om solfangerne i Brønderslev.