Category Archives: Arrangementer

20. juni kl. 17: Målet er 100 % fossilfri i 2030 i Frederikshavn Kommune

Sted: Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Poul Rask Nielsen fra Energibyen fortæller om kommunes energivision for land og by

Omstillingen til vedvarende energi kommer ikke af sig selv. Vi skal mangedoble energien fra vind, sol, bølger og geotermisk varme.

Danmark har et mål der skal frigøre os fra brugen af kul, olie og naturgas i år 2050. Vedvarende energi dækker i dag ca. 29 % af det samlede energiforbrug. I 1990 var andelen 6 %.

I Frederikshavn har de et ambitiøst mål om at være 100 % omstillet til vedvarende energi i 2030 – 20 år før resten af landet.

Med Frederikshavn kommune som eksempel vil Poul Rask Nielsen give et bud på, hvordan omstilling til et 100 % fossilfrit samfund kan foregå.

Omstillingen til vedvarende energi i Frederikshavn skal findes i kombinationer af forskellige teknologier og energikilder, som sammen skal være med til at skabe et sammenhængende energisystem på el-, varme- og transportområdet. Derfor samarbejder Energibyen Frederikshavn tæt med bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger, forsyningsvirksomheder og borgere.

19. juni kl. 17: Bliv dus med varmepumpen

Sted: Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Peter Larsen fra Energitjenesten vil fortælle om, hvordan varmepumpen virker og hvilke fordele og ulemper der er ved at benytte varme fra jorden eller luften i forhold til at opvarme med gas, olie eller træ.

Varmepumper i boliger der ikke er tilsluttet et fjernvarmeværk er netop af Klimarådet blevet udråbt til at være fremtidens varme i et samfund med mere CO2-neutralt energi fra vindmøller.

Hvis varmepumper skal være en god varmeløsning for boligejeren, skal huset være velisoleret, og det eksisterende varmesystem skal helst være gulvvarme eller radiatorer, der kan fungere ved relativt lav fremløbstemperatur. Det skyldes, at varmepumpernes økonomi er afhængig af, at temperaturen i radiatoren ikke er for høj i forhold til varmen i jorden eller luften udenfor.

Peter Larsen der er medlem af VarmePumpeOrdnigen, vil også give gode råd ved køb og give eksempler på økonomi ved anskaffelse af en varmepumpe.

18.juni: Klimaudstillingen i Ravnstrup sætter fokus på madspild

Daglig leder Bente Schjødt fra Nordjysk Fødevareoverskud besøger klimaudstillingen i Ravnstrup, hvor hun vil fortælle om madspild set med en organisations øjne, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed.

Hver uge kører Nordjysk Fødevareoverskud rundt og henter gode spiselige fødevarer hos grossister og detailhandlende før det havner som madaffald. Fødevarerne fordeles til sociale organisationer, asylcentre, samt socialt udsatte familier og enkeltpersoner i Nordjylland.

Udover madspild hos grossister og detailhandel, smider hver dansker årligt 47 kg mad væk af deres indkøb. Hver fjerde kg af det mad der havner i skraldespanden er kødprodukter.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har beregnet, at danskerens klimabelastning ved madspild svarer til at hver dansker køre ca. 2000 km i bil.

Bente Schjødt vil komme gode råd til, hvordan vi kan nedbringe vores eget madspild. Derudover påvirker fødevareproduktion klimaet og skaber en række miljøproblemer verden over i form af udpint jord, skovrydning og udbredelsen af sprøjtegifte.

Udstilling om energi, miljø og bæredygtighed

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sætter fra den 17. juni til den 23. juni fokus på klimaforandringerne med en udstilling om energi, miljø og bæredygtighed.

Udstillingen foregår i kunstner Mogens Otto Nielsens udstillingscontainer, Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup. Ved siden af containeren er der opstillet en bobbel med en specialudstilling om klima og tøj, der første gang blev vist på Naturmødet i Hirtshals.

Der vil i skolestuen kl. 17 være daglige oplæg om mad, varmepumper, omstilling til vedvarende Energi, fremtidens affaldssortering, arkitektur og klima. Skt. Hans aften bliver der fyret op i filmen Masseovnen – den perfekte brændeovn.

Ved åbning af udstillingen vil vi fejre, at det er 25 år siden vi åbnede butik i Dronninglund. Siden har vi afholdt mange udstillinger, åbent hus arrangementer og givet mange tusinde mennesker råd og vejledning om energi, miljø og bæredygtighed. Senest skete det fra et kontor i Aalborg i samarbejde med 2 andre foreninger.

For at låne containere skulle udstillingen indeholde en snert af kultur. Få at indfri denne betingelse har vi skrevet et klima digt, med inspiration fra H.C. Andersen ”Den grimme Ælling.”

Det fremgår af udstillingen, at hver dansker udleder alt for meget CO2 om året. Synderne er bolig, bøf og bil. Indholdet af CO2 i luften er stigende. Gør vi ikke noget mere, når vi snart smertegrænsen, hvor verdenssamfundet mister kontrollen med vejret. Heldigvis er løsningerne kendte og er viljen tilstede kan vi sammen nedbringe drivhusgasserne uden, at livsvilkårene bliver forringet.

Med de menneskeskabte klimaforandringer står vi i en situation, hvor lovgivning er vigtig og nødvendig, fordi det at overlade klimaansvaret til den enkelte forbruger ikke vil være effektivt nok. Folketinget har et særligt etisk ansvar for at handle, fordi politikerne på alles vegne med Paris-aftalen har forpligtet sig til at holde de globale temperaturstigninger på under 2 grader.

Digtet og de mange oplysninger og gode råd til grøn omstilling kan ses fra den 17. juni og en uge frem ved landsbyen Ravnstrup.

Læs mere om de daglige oplæg under arrangementer.

Fin deltagelse i mødet om vindmøller på land

Torsdag, den 8. juni, deltog 35 i et møde om vindmøller på land på Brønderslev Bibliotek. ”Vi er godt tilfreds med fremmødet”, siger Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening.”
Vi havde gerne set flere af de borgere, der kun tilkendegiver deres mening om vindmøller i meningsmålinger, hvor der heldigvis er stor opbakning til landvindmøller, som for os er en vigtig del af frigørelsen fra kul, olie og naturgas”.

Nogle af de fremmødte deltagere var fra Aså. De stillede mange spørgsmål til borgmester Mikael Klitgaard, om byrådets godkendelse af 5 nye vindmøller nordvest for Aså. De mente, at byrådet, trods anbefaling fra Miljøministeren om at fortsætte, skulle have udskudt behandlingen, indtil der var klarhed om en EU doms retsvirkning på den danske vindmøllebekendtgørelse.

Henrik Vinther fra VidenOmVind fortalte om love og regler. Blandt andet sagde han, at der er en række gener ved at være nabo til vindmøller. Han fortalte om flere videnskabelige rapporter alle er kommet frem til samme resultat, ”at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for helbredsrelaterede følgevirkninger”.

Han var spændt på, men overbevist om, at Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse, som kommer sidst på året, vil komme til samme resultat.
Projektudvikler Niels Mejlholm fra Dansk Vindenergi sagde, at vi fremover vil se mange udskiftningsprojekter, fordi vindmøllerne er blevet meget større. En moderne 3 MW vindmølle har typisk en årlig produktion på ca. 10.000.000 kWh. “Møllen sparer årligt miljøet for 100 lastbiler fyldt med 30 ton kul”, sagde han.

Brønderslev Kommune har rejst mange vindmøller, men der er også mange projekter, der er blevet afvist. “Vi politikere taler sammen på tværs af partierne og gør det så godt vi kan”, sagde Mikael Klitgaard. Det er vanskeligt at sætte tal på, hvor meget vindmøllerne betyder økonomisk for kommunen, men at de har en betydning var han overbevist om. Mange Brønderslev borgere arbejder med at producere dele til vindmøllerne hos Siemens vingefabrik i Aalborg og hos Brønderslev virksomheden Cubik, der bygger moduler til eltavler.

Hvad er op og ned i vindmølle debatten?

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sætter fokus på landvindmøller den 8. juni på Brønderslev Bibliotek. Det er det første af flere aktiviteter, som foreningen holder om energi, miljø og bæredygtighed i 2017.

På mødet vil der komme oplæg fra Sekretariatsleder Henrik Vinther, VidenOmVind, projektudvikler Niels Mejlholm, Dansk Vindenergi og Borgmester Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har taget initiativ til mødet, fordi vi ser en interessekonflikt mellem naboer og kommunernes borgere, når der skal opsættes vindmøller.

Når borgerne spørges i meningsmålinger om deres syn på opstilling af vindmøller i deres kommune, er der stor opbakning til landvindmøller. Det er positivt, at flertallet af danskerne står inde for vindmøller på land, som er en vigtig del af frigørelsen fra kul, olie og naturgas på nuværende tidspunkt.

Når forskere verden over undersøger vindmøllernes påvirkning på naboernes sundhed kan de ikke dokumentere, at der er sammenhæng mellem støj og helbred. Sådan vil det også gå med den danske sundhedsundersøgelse, der offentliggøres til efteråret. Undersøgelsen har været i gang i 3 år.

Det ligger vel også i vores gener at protestere mod tekniske ændringer i vores nærmiljø og lede efter argumentation, der understøtter modstanden, uden at der bliver taget hensyn til, om der er et videnskabeligt belæg for påstandene.

Valgte medlemmer af kommunalbestyrelserne skal forholde sig til mange emner, der har betydning for borgerne og miljøet. Når kommunalbestyrelsen i Viborg, Tønder og Esbjerg besluttet sig for at bremse nye projekter, endnu inden de er blevet sendt i offentlig høring sker det med begrundelsen om folkelig modstand, men menings målingerne viser altså noget andet.

Første folkemøde om natur i Hirtshals

På Naturmødet i Hirtshals, den 26. – 28. maj 2016, er der mulighed for at møde forskellige organisationer på 25 stande på havnen og deltage i næsten 100 aktiviteter og debatter.

Det bliver Hjørrings borgmester, Arne Boelt, der åbner naturmødet torsdag kl. 14.

En af de 25 stande på havnen er bemandet af lokale borgere, der siger nej til skifergas.
Under naturmødet vil der igen være mulighed for at komme og synge de mange kære sange, der var en del af sammenholdet ved borepladsen i modstanden mod Totals efterforskning efter skifergas.

Siden Total og Nordsøfonden lukkede deres boreaktiviteter ved Dybvad, har de været tavse omkring resultaterne fra deres efterforskningsboring. Den 5. juni udløber deres licens, der dog kan forlænges op til 30 år, hvis de ønsker at prøvebore andre steder i Vendsyssel.

Skifergas modstanderne vil på Naturmødet sætte fokus på den videnskabelige udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Den videnskabelige udredning indeholder også en screening af de risici og farer, der kunne være forbundet med skifergasindvinding i Danmark. I udredningen identificeres 36 farer og risici. I 10 tilfælde er vidensniveauet vurderet at være tilstrækkeligt i dag. I 12 tilfælde er det ønskværdigt med mere viden og i 14 tilfælde er mere viden afgørende nødvendig. I den forbindelse er der lavet en række plancher.

Skifergas modstandernes stand på folkemødet har åbent med sang og debat følgende dage:

  • Torsdag, den 26. maj, kl. 16-19, med fællessang kl. 16.30.
  • Fredag den 27. maj, kl. 10-18. Fra kl. 13 til kl. 14 er der panelmøde med emnet ”skal fremtiden være fossil eller ej”. Deltagerne er Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet, Per Clausen, Enhedslisten og Torsten Gejlfra Alternativet. Kl. 15 og en time frem bliver der sat fokus på emnet ”Kan skifergas være miljømæssigt forsvarligt?” Her deltager politikerne Pia Olsen Dyhr SF, Lasse P. N. Olsen Enhedslisten og Christian Poll fra Alternativet. Kl. 16.30 er der fællessang.
  • Lørdag den 28.maj, kl. 10-18. Kl. 15 er der fællessang.

Ved at gå ind og hente Naturmødets program kan besøget planlægges. Her kan hele programmet for naturmødet ses: Program for naturmødet

Den videnskabelige udredning kan læses her: Den videnskabelige udredning

Forårsfest i Nellemanns Have

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er med, når Nellemanns Have inviterer til forårsfest lørdag 21. maj med musik, dans og en masse aktiviteter fra kl. 10 til kl.16.

For andet år i træk deltager VEMF i forårsfesten i den smukke Nellemanns Have sammen med andre engagerede mennesker og blandt masser af blomstrende paradistræer.

Foreningens klimagruppe er hele dagen klar med gode råd om energibesparelser og vedvarende Energi. Blandt andet kan man møde foreningens BedreBolig-rådgiver, prøve et CO2 meter og blive opdateret på fremtiden for skifergas i Danmark.

Forårsfesten er for hele familien. Det er gratis. Der er masser af forskellige og spændende boder og musikalske indslag hele dagen. Se program for dagen her: Forårsfest i Nellemanns Have

« Older Entries Recent Entries »